wtorek, 07 Kwiecień 2020

[Toruńska] Przetarg na przebudowę torowiska

W środę 13 listopada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Toruńskiej. Inwestycja obejmie odcinek pomiędzy rondem Toruńskim, a pętlą Stomil.

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń na realizację prac budowlanych oraz ich wykonanie. Przebudowane zostanie około 4 kilometry torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą przystankową. Inwestycja obejmie również przebudowę przejazdów i przejść przez torowisko, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic czy systemu odwodnienia układu torowego. Wzdłuż torowiska pojawi się system informacji pasażerskiej.

Pierwotny plan zakładał również budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych na odcinku od ronda Toruńskiego do granicy miasta wraz z budową kładki w rejonie ulicy Łęgnowskiej. Jednak w obecnym przetargu z tego zrezygnowano.

Inwestycję podzielono na trzy odcinki. Pierwszy z nich pomiędzy rondem Toruńskim, a ulicą Spokojną będzie realizowany w dwóch etapach T-Ia (część projektowa) oraz T-IIa (część budowlana). Drugi pomiędzy Kazimierza Wielkiego, a pętlą Stomil (etapy T-Ib i T-IIb), natomiast trzeci pomiędzy Perłową, a Kazimierza Wielkiego (etapy T-Ic i T-IIc).

przebudowa toruńskiej

Terminy

Zwycięzca przetargu będzie miał około 3,5 roku na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę, a także wykonanie prac budowlanych. ZDMiKP określił kilka tzw. kamieni milowych.

Pierwszy z nich zakłada wykonanie dokumentacji projektowej etapu T-Ib wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania. Dokumentacja ma być gotowa do 15 marca 2021 roku. Nieco więcej czasu wykonawca ma na etapy T-Ia i T-Ic. Ta część prac ma być gotowa do końca listopada 2021 roku.

Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano najpóźniej na 1 maja 2021 roku (etap T-IIb), 1 grudnia 2021 roku (etap T-IIc) oraz 1 sierpnia 2022 roku (etap T-IIa). Prace powinny się zakończyć 30 listopada 2021 roku (etap T-IIb) i 30 maja 2022 roku (etapy T-IIa i T-IIc).

Dzielenie inwestycji na tyle etapów związane jest z działaniem sieci tramwajowej w mieście, a także lokalizacją zajezdni tramwajowej. Teoretycznie zanim rozpocznie się przebudowa torowiska pomiędzy rondem Toruńskim, a Spokojną (etap T-IIa) powinien być gotowy most tramwajowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. ZDMiKP prawdopodobnie w styczniu ogłosi przetarg na budowę mostu. Jednak jeśli przyszły wykonawca mostu będzie miał opóźnienie to wykonawca przebudowy Toruńskiej będzie musiał umożliwić ruch tramwajów po jednym torze.

Koszt inwestycji

Ostateczny koszt inwestycji poznamy 2 grudnia (otwarcie ofert), jednak już wiadomo że zadanie nie będzie tanie. Kilka lat temu koszty oszacowano na 61 mln złotych. Jednak przez ostatnie lata ceny w budownictwie znacznie wzrosły. Niejednokrotnie oferty składane przez potencjalnych wykonawców przekraczały budżet zamawiającego o 200%. Najgorzej było w latach 2017-2018 kiedy wiele mniejszych inwestycji długo czekały na jakiegokolwiek chętnego do jej wykonania.

Ogłoszony wczoraj przetarg to drugie podejście do inwestycji. Pierwszy przetarg ogłoszono w marcu 2018 roku. Przebudowa torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej trafiła właśnie na ten najgorszy okres. Jako, że inwestycja należy do tych większych to na brak chętnych nie mogła narzekać. Do przetargu stanęły dwie firmy i konsorcjum firm. Najtańszą ofertę złożyła firma ZUE (aktualnie przebudowuje węzeł Szarych Szeregów), wynosiła ona niemal 118 mln złotych. Nieco droższe było konsorcjum firm Kobylarnia, Spaw-Tor i Progreg Budownictwo, który wyceniło swoje usługi na niemal 122 mln złotych. Najdroższa oferta opiewała na kwotę nieco ponad 129 mln złotych. Złączyła ją firma Trakcja PRKiI.

Miesiąc później przetarg unieważniono. Decyzję tłumaczono niemal dwukrotnym przekroczeniem budżetu i brakiem możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. ZDMiKP chciało na ten cel wydać około 61 mln złotych.

[Biurowy plac budowy] Wrzesień 2016

Po trzech miesiącach przerwy powraca „biurowy plac budowy”. Tym razem pokazane zostaną trzy inwestycje – Optimum Park przy skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego, biurowiec KWK Construction przy ulicy Lewińskiego oraz nowa siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Łomżyńskiej.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – nowa siedziba Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ powstaje przy ulicy Łomżyńskiej, w miejscu w którym wcześniej znajdował się oddział Administracji Domów Miejskich. Po dawnym budynku nie zostało już śladu, trwa budowa nowego budynku. Przy budowie pojawił się zakaz parkowania, jednak nikt tego nie przestrzega. Kierowcy parkują również na chodnikach nie zostawiając przepisowej odległości (1,5 m), tymczasem kilkaset metrów dalej przy ulicy Białostockiej znajduje się spory w połowie pusty parking

Źródło: bydgoszcz.pl

Biurowiec KWK Construction – ostatnio w mediach pojawiają się różne funkcje tego budynku. Mi udało się ustalić, że na pewno będzie to biurowiec. Budynek powstaje w okolicy nowego wiaduktu tramwajowego nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód. Betonowa konstrukcja nie jest nowa, powstała w latach 80-tych, od tamtego czasu budynek stał nieukończony. KWK Construction buduje również wieżowiec mieszkalny w okolicy hali Łuczniczka (klik)

Źródło: KWK Construction

Optimum Park – kompleks biurowy wraz z szkołą wyższą. Nowy budynek powstaje obok istniejącego od lat budynku wynajmowanego przez szkołę wyższą. Budowa powoli zbliża się ku końcowi, trwają prace wykończeniowe w środku budynku. W planie są kolejne budynki, łącznie Optimum Park będzie miał 18 000 m2 powierzchni najmu

[Nowy most tramwajowy] Konsultacje społeczne

Do końca zbliżają się kolejne w tym roku konsultacje społeczne. Tym razem dotyczące budowy nowego mostu tramwajowego. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej rozważa dwie lokalizacje nowego mostu – na przedłużeniu zjazdu z „Górnego Tarasu” przy ulicy Perłowej oraz w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. Obie lokalizacje przybliżyłem we wpisie z lutego: [Rozbudowa sieci tramwajowej] Gdzie wybudować nowy most?

Co ważne oba warianty zakładają budowę nowego mostu drogowego w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego (druga nita). Ponadto wariant pierwszy zakłada budowę nowej pętli tramwajowej przy ulicy Bałtyckiej/Fordońskiej i likwidację starej, wariant 2 nie wprowadzi żadnych zmian w rejonie pętli „Bałtycka”. Poniżej przedstawiam argumenty za wybraniem wariantu 1 oraz uwagi do projektu, które zostały zgłoszone do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Was również namawiam do wysyłania swoich uwag na adres konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl do jutra tj. niedzieli 14-08-2016. Karta konsultacyjna i pełen opis wszystkich wariantów możecie zobaczyć na stronie ZDMiKP. Jak pokazał przykład niedawnych konsultacji dotyczących przebudowy płyty Starego Rynku liczy się ilość. Niestety zazwyczaj nic więcej, dlatego zachęcam do wysyłania e-maili. Dla Was to tylko kilkanaście minut (gotowy wzór macie poniżej, wystarczy kopiować to co uważacie za słuszne), a dla całego miasta to inwestycja na kilkadziesiąt lat.

Argumenty za budową nowego mostu na wysokości ulicy Perłowej (wariant 1):

 • dodatkowa przeprawa przez Brdę dla służb ratunkowych – mosty Pomorski i Kazimierza Wielkiego nie mają wielkiej przepustowości, co w godzinach szczytu powoduje problemy z przejazdem ww. pojazdów
 • dodatkowa przeprawa przez Brdę dla pieszych i rowerzystów – dla rowerzystów będzie to atrakcyjna przeprawa (połączy środek dzielnicy Bartodzieje i Wyżyny), sąsiednie mosty nie są przystosowane dla potrzeb rowerzystów, pieszy również będą chętnie korzystać z nowego mostu z powodu oddalenia od hałaśliwych dróg
 • znaczne skrócenie drogi z „Górnego Tarasu” do Fordonu (dzisiaj tramwaj musi się cofać do ronda Toruńskiego i Fordońskiego),
 • odciążenie ronda Fordońskiego i Toruńskiego (znikną tramwaje do Fordonu, inne linie rozkładają się pomiędzy odcinki Perłowa – rondo Toruńskie – rondo Fordońskie i Perłowa – Bałtycka – rondo Fordońskie, co powinno pozwolić na minimalne skrócenie oczekiwania przez tramwaje na zielone światło),
 • dodatkowa pętla awaryjna dla tramwajów zjeżdżających z „Górnego Tarasu”
 • nowy most tramwajowy uczyni pobliskie tereny bardziej atrakcyjne pod inwestycje mieszkaniowe jeśli zostaną zlikwidowane ogródki działkowe
 • nowy most na wysokości ulicy Perłowej umożliwi wprowadzenie w przyszłości tramwajów w sam środek dużego osiedla Bartodzieje
 • budowa mostu na wysokości ulicy Perłowej nie zwiększy skomplikowania cyklu świateł w okolicy mostu Kazimierza Wielkiego, co znacznie wpłynie na przepustowość skrzyżowań Fordońska x Kazimierza Wielkiego i Toruńska x Kazimierza Wielkiego

Uwagi do wariantu 1:

 • budowa mostu z chodnikami po obu stronach – most stanie się bardziej atrakcyjny dla pieszych chcących obserwować widoki z mostu w obu kierunkach, chodniki po obu stronach pozwolą skrócić niektórym pieszym długość i czas przejścia (nie będzie konieczności przechodzenia dwukrotnie przez tory tramwajowej na których będą światła)
 • budowa zjazdów rowerowych na bulwary po stronie południowej podobnie jak po stronie północnej – umożliwi to łatwiejsze przemieszczanie się po ewentualnej budowie bulwarów nad Brdą po stronie południowej w obu kierunkach
 • zostawienie rezerwy pod most tramwajowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego – niewielki koszt takiej rezerwy powoduje ogromne oszczędnosci za kilkanaście/kilkadziesiąt lat kiedy taka przeprawa będzie konieczna
 • wykorzystanie lewego toru zjazdowego z „Górnego Tarasu” na węźle Perłowa tylko do skrętu w kierunku ronda Toruńskiego, natomiast prawy tor dla tramwajów jadęcych w kierunku Łęgnowa i na nowy most – wykorzystanie skrętu z Perłowej w stronę Łęgnowa  jest znikome (poza trasami zjazdowymi do zajezdni), kumulowanie większego ruchu na jednym torze może powodować korki
 • przedłużenie drogi rowerowej od mostu tramwajowego w dalszym ciągu ulicy Perłowej i dalej na „Górny Taras” oraz przedłużenie drogi rowerowej od nowego mostu drogowego w dalszym ciągu ulicy Planu 6-letniego – droga rowerowa umożliwy bezpieczny przejazd dla rowerzystów jadących z Wyżyn, Glinek i Kapuścisk na drugą stronę Brdy (lub w drugą stronę), obecnie najbliższy bezpieczny zjazd z „Górnego Tarasu” jest dopiero na wysokości ronda Toruńskiego, nie zachęca to do korzystania z rowerów
 • budowa wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych na węźle Bałtycka – umożliwi to sprawniejsze przesiadki z autobusów na tramwaje i odwrotnie co jest bardzo ważne na węzłach przesiadkowych oraz pozwoli na likwidację zatoczek autobusowych
 • budowa wydzielonego toru do skrętu w prawo dla tramwajów jadących od ronda Fordońskiego w stronę nowego mostu – wydzielony tor będzie powodował mniejsze zatory, tym samym zwiększy się przepustowość linii do Fordonu
 • budowa przystanku autobusowego przy siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej – nowy przystanek ułątwi dojazd petentów do Zarządu Dróg oraz uczniów do pobliskiej szkoły
 • utworzenie przejścia dla pieszych przez torowisko na wysokości ulicy Wesołej/Bełzy 39 – Obecnie w tym miejscu funkcjonuje „dzikie” przejście dla pieszych. Realizacja takiego przejścia spowoduje, że piesi będą mogli bezpiecznie i legalnie dojść do celu. Udawanie, że nie ma problemu nie powoduje, że problemu nie ma. Obecnie w tym miejscu i tak istnieje ograniczenie prędkości dla tramwajów, dodatkowe przejście nie będzie powodować utrudnień w ruchu tramwajów
 • montaż podpórek rowerowych na skrzyżowaniach – Montaż podpórek ułatwi postój rowerów na skrzyżowaniach i zmniejszy ryzyko występowania niebezpiecznych sytuacji związanych z utratą równowagi.

Moje uwagi częściowo są zaczerpnięte z uwag innych osób, w tym Stowarzyszenia na rzecz rozwoju komunikacji publicznej w Bydgoszczy. Wszyscy jednogłośnie opowiadają się za wybraniem wariantu 1.

[Biurowy plac budowy] Marzec 2016

Poprzedni „biurowy plac budowy” pojawił się na blogu pod koniec stycznia (26-01-2016). W dzisiejszym wpisie pokazane zostaną trzy trwające inwestycje: Biznes Park Kraszewskiego przy ulicy Grunwaldzkiej, Optimum Park przy ulicy Fordońskiej oraz biurowiec Kujawsko-Pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz aktualnych inwestycji we wpisie znalazło się miejsce dla planowanego biurowca – 12-kondygnacyjnego budynku biurowego przy ulicy Seminaryjnej.

Biznes Park Kraszewskiego (lokalizacja)
Inwestycja znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej i Kraszewskiego. Jest to największy kompleks biurowy w mieście, obecnie znajduje się tutaj 22 370 m2 powierzchni biurowej. Kończy się budowa kolejnego budynku, który został już w pełni wynajęty przez firmę ATOS (międzynarodowa firma informatyczna działająca w 72 krajach), tym samym powierzchnia powiększy się o kolejne 5250 m2. W II kwartale tego ruszy budowa ósmego budynku o powierzchni 4000 m2.

Obecny wygląd Biznes Parku Kraszewskiego

Źródło: biznes-park.com.pl

 

 

 

Kujawsko-Pomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (lokalizacja)
Budynek na potrzeby Kujawskiego-Pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia powstaje w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się jeden z oddziałów Administracji Domów Miejskich.
Obecnie trwają prace przy budowie fundamentów nowej części budynków oraz wyburzanie ścian starego budynku.
Zakończenie inwestycji planowane jest na I i II kwartał 2017 roku.

Źródło: bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Optimum Park (lokalizacja)
Optimum Park to kompleks biurowy powstający przy ulicy Fordońskiej. Starsza część kompleksu od kilku lat użytkowana jest przez Wyższą Szkołę Bankową oraz bank, obecnie trwa budowa 6-kondygnacyjnego budynku biurowego. W budynku zamontowane zostały już wszystkie okna, na ścianach pojawia się elewacja. Jest to pierwszy etap inwestycji, który ma się zakończyć latem tego roku.
Wkrótce rozpoczną się prace przy kolejnym etapie. Łączna powierzchnia Optimum Park wyniesie 18000 m2.

Źródło: skyscrapercity.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma ECO MILAN SP. Z O.O. w 2016 roku wystartuje z jedną z inwestycji: budowa osiedla mieszkaniowego w Warszawie, budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy lub budowa budynku biurowego przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy (lokalizacja). Szacowany koszt inwestycji to około 11 mln złotych netto.
Biurowiec według założeń będzie mieć 12 kondygnacji naziemnych i 1 podziemną. Na parterze znajdą się lokale usługowe. Budynek biurowy według wstępnego projektu miałby wyglądać następująco:

Źródło: http://01cyberaton.eu/

[Rozbudowa sieci tramwajowej] Gdzie wybudować nowy most?

Początek roku, zima, spowolnienie na budowach. Okres idealny na start nowych blogowych serii i to niekoniecznie z aktualnymi zdjęciami „z budowy”. W styczniu rozpocząłem serię [Przed i po] gdzie prezentuję porównania terenów na których były inwestycje – przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Dzisiaj zapoczątkowana seria [Rozbudowa sieci tramwajowej] będzie się bezpośrednio łączyła z [Przed i po], przynajmniej na początku.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że trzeba rozbudowywać sieć tramwajową. Linia nr 2 jeżdżąca okrężną drogą, wypadki szczególnie w okolicy „Klarysek” paraliżujące sporą część miasta, zatłoczone rondo Fordońskie powodujące opóźnienia. O wyższości tramwajów nad autobusami (lub odwrotnie ;)) nie będę wspominał, o tym toczyło się wiele dyskusji. 128 lat temu ruszyły tramwaje w mieście, w PRL-u ich nie zlikwidowano, więc jasne że trzeba sieć rozbudować. W nowej serii postaram się Wam pokazać jak sieć tramwajowa będzie się zmieniać w najbliższych latach, jakie są kolejne plany, a z czasem pokażę Wam plany które jeszcze przez wiele, wiele lat pozostaną w strefie marzeń i/lub „luźnych” pomysłów. O potrzebach komunikacyjnych Bydgoszczy sporo pisze Mikołaj Głuszkowski na swoim blogu Quo vadis Bydgoszcz?, o potrzebie rozbudowy sieci tramwajowej ostatnio napisał w tekście Tramwaje to dobry, ale równocześnie bardzo ryzykowny projekt. Nie ma miejsca na półśrodki.

Wstęp jak zwykle krótki, mam nadzieję że nikogo nie zanudziłem. Przejdźmy do konkretów, na początek…

Nowy most przez Brdę. Gdzie wybudować?
Jedną ze zbliżających się inwestycji tramwajowych w mieście będzie budowa nowego mostu łączącego ulicę Toruńską z Fordońską. Niedawno podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Obecnie trwają analizy w którym miejscu taka przeprawa powinna powstać. Są dwie propozycje:

 • Nowy most tramwajowy + nowy most drogowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego (lokalizacja)
 • Nowy most tramwajowy jako przedłużenie zjazdu z „Górnego Tarasu” przy ulicy Perłowej (lokalizacja) + nowy most drogowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego
 
Jak widać, niezależnie od wyboru miejsca dla nowego mostu tramwajowego, w ramach tej inwestycji powstanie drugi most drogowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. Podam moim zdaniem najważniejsze zalety budowy nowej przeprawy tramwajowej:
 • znaczne skrócenie drogi z „Górnego Tarasu” do Fordonu (dzisiaj tramwaj musi się cofać do ronda Toruńskiego i Fordońskiego),
 • odciążenie ronda Fordońskiego i Toruńskiego (znikną tramwaje do Fordonu, inne linie rozkładają się pomiędzy odcinki Perłowa – rondo Toruńskie – rondo Fordońskie i Perłowa – Bałtycka – rondo Fordońskie, co powinno pozwolić na minimalne skrócenie oczekiwania przez tramwaje na zielone światło),
 • w razie awarii/wypadku na odcinku od pętli Bałtycka do ronda Jagiellonów istnieje alternatywa dla linii tramwajowych jadących z Fordonu,
Powyższe punkty są niezależne od lokalizacji. Moim zdaniem jednak lepszą opcją jest nowy most na wysokości ulicy Perłowej:
 • w razie awarii/wypadku na odcinku Perłowa – rondo Toruńskie istnieje alternatywa dla linii tramwajowych jadących z „Górnego Tarasu”
 • większa ilość mostów w różnych lokalizacja = większa ilość przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (zakładam, że miasto nie popełni więcej błędu jak z Trasą Uniwersytecką – brak chodników i dróg dla rowerów)
 • większa szansa na likwidację działek przy ulicy Toruńskiej – nie jestem przeciwnikiem działek, ale dla mnie (wychowanego na wsi) hodowanie pomidorów przy tak ruchliwej ulicy to żadna przyjemność, a tereny wręcz idealne na zabudowę mieszkaniową…
Więcej plusów lokalizacji „Perłowa” zebrał Przemek na swoim blogu Po Bydgosku. Tak się złożyło, że akurat dzisiaj wypuścił ten tekst: Tramwajowy most przez Brdę – 10 powodów, by oderwać go od dróg.
Mapa z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – źródło: Spinacz, skyscrapercity.com
Kazimierza Wielkiego – obecny most powstał w 2000 roku, co ciekawe skrzyżowania Kazimierza Wielkiego x Fordońska oraz Kazimierza Wielkiego x Toruńska zostały zbudowane tak, żeby po wybudowaniu drugiego mostu nie było trzeba wielkiej przebudowy tych skrzyżowań.

 

 

Mniej więcej w tym miejscu będzie kończył się drugi most drogowy w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonale widać jak droga się rozszerza, po wybudowaniu drugiego mostu wystarczy prawą stronę dociągnąć do przeprawy

 

Dokładnie pomiędzy obecnym mostem, a nowym

 

 

 

 

 

Perłowa – nowe tory powstaną w miejscu części ogródków działkowych (od strony Toruńskiej) i częściowo w terenie należącym do salonu Citroen przy Fordońskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Te działki powinny zniknąć w czasie budowy nowego mostu

 

 

Mniej więcej w miejscu początku nowego mostu

 

 

 

 

Po wybudowaniu nowego mostu tramwaje linii 7 nie będą musiały jechać okrężną drogą do Fordonu

 

W kolejnej części [Rozbudowa sieci tramwajowej] pokażę Wam inwestycję która wystartuje w tym roku – połączenie ronda Kujawskiego z rondem Bernardyńskim.

____
edytowano 28-07-2016
29-07-2016 ruszają konsultacje społeczne, a Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaprezentował wstępne wizualizacje

 Podaj poprawny adres mailowy jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na swoje pytanie.
Chcesz wysłać załącznik? Napisz bezpośrednio: bydgoszczwbudowie@gmail.com