[Bydgoski Budżet Obywatelski] Wyniki 2023

[Bydgoski Budżet Obywatelski] Wyniki 2023

19 grudnia ogłoszono wyniki głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 30% więcej osób niż rok temu.

Bydgoski Budżet Obywatelski to swego rodzaju konsultacje społeczne, które pozwalają rozdysponować miejskie środki na mniejsze inwestycje. Dzięki temu władze miejskie wiedzą czego brakuje mieszkańcom na poszczególnych osiedlach. Początkowe edycje były zdominowane przez remonty w szkołach, później utwardzanie dróg i budowę parkingów. W ubiegłym roku naprawiane elementy kanalizacji i przejazdy zabytkowymi autobusami. W tym roku znowu pojawiło się dużo pozycji z zabytkowymi autobusami, które obecnie jeżdżą na regularnych liniach dziennych. Sporo jest też projektów zakładających wyświetlanie filmów.

Każda edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego to wieloetapowa konsultacja społeczna. Najpierw konsultowane są zasady, następnie mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły. Pomysły są później weryfikowane (między innymi pod względem kosztowym). W listopadzie zazwyczaj organizowane jest głosowanie, które trwa miesiąc.

W 2023 roku mieszkańcy zgłosili 817 projektów (57 więcej niż rok temu), a weryfikację przeszło 473 (26 więcej niż rok temu). W dniach 2-30 listopada można było głosować na stronie internetowej Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, w centrach handlowych, w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Młynach Rothera oraz telefonicznie. Łącznie zagłosowało 27 502 osób, które oddały 98,3 tys. głosów. Do ubiegłego roku spadała liczba głosujących. Pierwsze odwrócenie trendu było rok temu (o około 3000 więcej), a w tym roku wzrost był jeszcze większy tj. o ponad 6 tys. więcej niż w poprzedniej edycji.

W tym roku do podziału było 16 mln złotych (bez zmian w stosunku do ubiegłego roku).

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

Projekty osiedlowe muszą być realizowane na terenie jednego osiedla. Na ten cel przeznaczono 13,1 mln złotych. 32% tych środków dzielona jest po równo na wszystkie osiedla, a 68% środków dzielone jest proporcjonalnie do liczby zameldowanych mieszkańców na terenie danego osiedla. Poniżej lista wybranych projektów z kosztem i wskazaniem osiedla gdzie będzie to realizowane:

– Utwardzenie ażurami ulicy Piaśnickiej (Czyżkówko, 495 głosy) – koszt: 187 tys. złotych,
– Remont nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP II) (Flisy, 180 głosów) – 91 tys. złotych,
– Nowe urządzenia i gruntowny remont już istniejących urządzeń (placu dla dzieci i siłowni dla trochę starszych) w Parku Nad Kanałem przy ulicy Mińskiej w Bydgoszczy (Flisy, 18 głosów) – 91 tys. złotych,
– Wyposażenie placu przy SP 35 w nowe urządzenia do zabawy dla małych i większych dzieci (Miedzyń-Prądy, 462 głosy) – 476 tys. złotych,
– Przebudowa ulicy Czarna Droga w Bydgoszczy (Okole, 198 głosów) – 192 tys. złotych,
– Plac zabaw dla dzieci przy SP 40 (Osowa Góra, 189 głosów) – 250 tys. złotych,
– Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ulicy Kolbego od Waleniowej do Rekinowej (Osowa Góra, 185 głosów) – 253 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami i tramwajami z okazji Europejskiej Nocy Muzeów dla mieszkańców Wilczak-Jary (Wilczak-Jary, 405 głosów) – 40 tys. złotych,
– Przebudowa oświetlenia w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim pomiędzy śluzami IV, a V po stronie osiedla Wilczak-Jary (Wilczak-Jary, 174 głosy) – 362 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Rewitalizacja Parku Św. Wojciecha (Piaski, 89 głosów) – 107 tys. złotych,
– Montaż krzesełek, bramki wejściowej oraz umocnienie skarpy na boisku przy ulicy Mochelskiej (Piaski, 78 głosów) – 107 tys. złotych,
– Doposażenie w dodatkowy sprzęt pływający obiektu Wodny Orlik w Bydgoszczy ul. Smukalska 177 wraz z kontenerem na przechowywanie sprzętu poza sezonem użytkowania (Smukała-Opławiec-Janowo, 247 głosów) – 199 tys. złotych,
– Kontynuacja przebudowy ogólnodostępnego placu do gier i zabaw przy Żmudzkiej (Bartodzieje, 457 głosów) – 388 tys. złotych,
– Zagospodarowanie terenu wokół Balatonu (Bartodzieje, 334 głosów) – 350 tys. złotych,
– Cykliczne seanse filmowe dla dorosłych oraz dzieci- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. Bełzy, Filia nr 19 (Bielawy, 303 głosy) – 29 tys. złotych,
– Remont chodnika i nawierzchni ulicy E. Plater (Bielawy, 295 głosów) – 228 tys. złotych,
– Zakup defibrylatorów AED do budynków użyteczności publicznej np. szkół wraz z warsztatami z pierwszej pomocy (Bielawy, 43 głosy) – 228 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Wykonanie peronów i wiat na przystankach: Inwalidów/ROD Makrum (2 szt., po obu stronach jezdni), Inwalidów/ROD Wyczółkowskiego (2 szt., po obu stronach ulicy), Inwalidów/Harcerska (2 szt., po obu stronach ulicy) oraz Dworzec Bielawy/Inwalidów (Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, 544 głosy) – 145 tys. złotych,
– Utwardzenie ul. Harcerskiej (Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, 104 głosy) – 290 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Rozbudowa placu zabaw wraz z rozbudową strefy ćwiczeń dla starszych – ul. Łowicka. Teren przy szkole SP43 (Brdyujście, 248 głosów) – 176 tys. złotych,
– Kontynuacja przebudowy nawierzchni ul. Topolowej z miejscami parkingowymi oraz chodnikami (Osiedle Leśne, 352 głosy) – 248 tys. złotych,
– Budowa chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy – odcinek pomiędzy ul. Zaświat a ul. Skromną po stronie północnej oraz obsadzenie zielenią nieutwardzonych fragmentów (Osiedle Leśne, 272 głosy) – 200 tys. złotych,
– Trasa spacerowo-rowerowa w parku Akademickim w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu (Nowy Fordon, 710 głosów) – 973 tys. złotych,
– Plac pełen dźwięku przy SP 67 ul. Kromera (Tatrzańskie, 319 głosów) – 274 tys. złotych,
– Budowa skweru rekreacyjnego wyposażonego w elementy do ćwiczeń, zestawy zabawowe dla najmłodszych oraz altanę (Tatrzańskie, 103 głosy) – 274 tys. złotych,
– Ścieżka mineralna przy lasku przy ul. Gryfa Pomorskiego (Osiedle Terenów Nadwiślańskich, 50 głosów) – 157 tys. złotych,
– Zakup defibrylatorów AED do budynków użyteczności publicznej np. szkół wraz z warsztatami z pierwszej pomocy (Osiedle Terenów Nadwiślańskich, 28 głosów) – 157 tys. złotych,
– Utwardzenie ulic płytami ażurowymi (Saska, Szkolna, Piastowa) (Stary Fordon, 711 głosów) – 561 tys. złotych,
– Naprawa chodnika przy ulicy Stawowej (Błonie, 231 głosów) – 259 tys. złotych,
– Oświetlenie parku leśnego na Błoniu (Błonie, 213 głosów) – 259 tys. złotych,
– Doświetlenie przejść przy ul. Inowrocławskiej (Górzyskowo, 423 głosy) – 590 tys. złotych,
– Budowa oświetlenia w Parku Dolina Pięciu Stawów (Szwederowo, 239 głosów) – 381 tys. złotych,
– Nowoczesna Strefa Kultury ul. M. Konopnickiej 28. Zakup wyposażenia i modernizacja lokalu, przestrzeni spotkań dla działaczy społecznych środowiska przedszkolnego szkolnego, studenckiego i senioralnego (Szwederowo, 199 głosów) – 381 tys. złotych,
– Remont nawierzchni ulicy Staszica (Kołłątaja-Krasińskiego), Wierzbickiego (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 484 głosów) – 423 tys. złotych,
– Modernizacja Skatepark „Astoria” przy ul. Żeglarskiej (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 176 głosów) – 846 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Zagospodarowanie placu: róg Czołgistów i Partyzantów wraz z tablicą ogłoszeń (Jachcice, 81 głosów) – 30 tys. złotych,
– Odnowienie chodników po całej długości ul. Zakątek (Jachcice, 53 głosy) – 239 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Ścieżka od toru do jazdy na rolkach w kierunku ulicy Cmentarnej (Glinki-Rupienica, 57 głosów) – 115 tys. złotych,
– Wydzielenie placu i usadowienie przyrządów do ćwiczeń. Puszcza bydgoska przy torze rolkarskim (Glinki-Rupienica, 57 głosów) – 115 tys. złotych,
– Naturalny plac zabaw z drewnianymi konstrukcjami z motywem przewodnim zwierzęta w parku za galerią Zielone Arkady (Wzgórze Wolności, 210 głosów) – 200 tys. złotych,
– Ścieżka edukacyjna z osiedlowym punktem recyklingu przy SP 56 (Wzgórze Wolności, 143 głosy) – 204 tys. złotych,
– Monitoring altany drewnianej w Parku Wolności (Wzgórze Wolności, 66 głosów) – 180 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy 5 LO i organizacja parkingu w miejscu po skateparku (Kapuściska, 214 głosów) – 361 tys. złotych,
– Adaptacja części lasku na Kapuściskach na Park Leśny, modernizacja alejek spacerowych (Kapuściska, 137 głosów) – 361 tys. złotych,
– Łącznik drogowy między ul. Pionierów 1, a ul. Spółdzielczą (Łęgnowo, 379 głosów) – 189 tys. złotych,
– Wiaty przystankowe ul. Toruńska, ul. Plątnowska, ul. Nowotoruńska (Łęgnowo Wieś, 132 głosy) – 83 tys. złotych,
– Naprawa ulicy Toruńskiej (numery 358-390) (Łęgnowo Wieś, 130 głosów) – 166 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
– Budowa skweru Małej Łąki – II etap (Wyżyny, 429 głosów) – 928 tys. złotych,
– Chodnik wzdłuż ulicy Smoleńskiej nr 62-66 (Zimne Wody-Czersko Polskie, 134 głosy) – 87 tys. złotych.

ZWYCIĘSKIE MIKROPROJEKTY OSIEDLOWE

Mikroprojekty osiedlowe to inwestycje o wartości nie większej niż 10 tys. złotych. Poniżej lista wybranych projektów z kosztem i wskazaniem miejsca gdzie będzie to realizowane:

– Zakup książek dla najmłodszych i najstarszych czytelników biblioteki na Czyżkówku (Czyżkówko, 576 głosów) – koszt: 6 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Flisy, 166 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Wilczak-Jary, 420 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Bielawy, 297 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Błonie, 145 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Górzyskowo, 385 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 537 głosów) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Łęgnowo-Wieś, 123 głosy) – 10 tys. złotych,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Zimne Wody – Czersko Polskie, 127 głosów) – 10 tys. złotych,
– Pokaz filmu dla mieszkańców osiedla na wielkim ekranie z gratisowym popcornem (Miedzyń-Prądy, 882 głosy) – 10 tys. złotych,
– Kino dla mieszkańców, dla wszystkich którzy lubią Kanał Bydgoski (Okole, 223 głosów) – 10 tys. złotych,
– Zajęcia dla dzieci i seniorów skierowane są do mieszkańców Osowej Góry (Osowa Góra, 251 głosów) – 10 tys. złotych,
– Wakacyjny wieczór filmowy na osiedlu Piaski (Piaski, 577 głosów) – 10 tys. złotych,
– Wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw przy SP 34 w Opławcu (Smukała-Opławiec-Janowo, 165 głosów) – 10 tys. złotych,
– Utworzenie łąki kwietnej na rogu Bałtyckiej i Kołobrzeskiej (Bartodzieje, 430 głosów) – 10 tys. złotych,
– Ogólnodostępne warsztaty pierwszej pomocy (Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, 24 głosy) – 10 tys. złotych,
– Montaż ławek przy skwerze na terenie SP 43 (Brdyujście, 243 głosy) – 10 tys. złotych,
– Nowe nasadzenia drzew (Osiedle Leśne, 457 głosów) – 10 tys. złotych,
– Ławki w miejscu ruchu handlowego. Za galerią Fordon, Kauflandem , koło targowiska na os.Szybowników (Nowy Fordon, 616 głosów) – 10 tys. złotych,
– PROJEKT AED – ratunkowy zestaw pierwszej pomocy ogólnodostępny na osiedlu – przy wejściach do administracji osiedlowych Tatrzańskie ul. Podgórze 4a (Tatrzańskie, 143 głosy) – 10 tys. złotych,
– Ławeczki i śmietniki wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Geodetów (Osiedle Terenów Nadwiślańskich, 214 głosów) – 10 tys. złotych,
– Koncert muzyczny przy tężni w Starym Fordonie (Stary Fordon, 734 głosów) – 10 tys. złotych,
– Uzupełnienie zbiorów biblioteki na Szwederowie o nowe książki, audiobooki i gry planszowe. Filia nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (Szwederowo, 388 głosów) – 10 tys. złotych,
– Rozszerzenie księgozbioru o poszukiwane książki dla najmłodszych i dorosłych czytelników. Biblioteka na Jachcicach (Jachcice, 105 głosów) – 10 tys. złotych,
– Montaż dodatkowych ławeczek wzdłuż toru do jazdy na rolkach (Glinki-Rupienica, 170 głosów) – 10 tys. złotych,
– Wakacyjny wieczór filmowy na osiedlu Wzgórzu Wolności (Wzgórze Wolności, 214 głosów) – 10 tys. złotych,
– Stworzenie chodnika łączącego Przedszkole Step i Żłobek Balbina (Kapuściska, 238 głosów) – 10 tys. złotych,
– Wzgórze Krzywoustego – oznaczenie punktu turystycznego i umieszczenie tablicy informacyjnej (Łęgnowo, 349 głosów) – 10 tys. złotych,
– Festyn połączony z atrakcjami dla dziec, ul. Glinki 79, obiekty Bydgoskiego Centrum Sportu (Wyżyny, 514 głosów) – 10 tys. złotych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY PONADOSIEDLOWE

Projekty ponadosiedlowe dotyczą więcej niż jednego osiedla. Na te projekty przeznaczono 1,54 mln złotych. Kwota ta w 100% może zostać przeznaczona na jedną inwestycję. I tak się właśnie stało. Wybrano budowę wodnego placu zabaw z minimum 14 atrakcjami wodnymi w Parku Centralnym (przy hali Łuczniczka), będzie to inwestycja uzupełniająca do budowy kąpieliska w tym miejscu. Na projekt oddano 6368 głosów.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY SPOŁECZNE

Projekty społeczne są to zadania, które nie wymagają prac budowlanych. Można tutaj zgłaszać projekty dotyczące animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji i sporu. Na ten cel przeznaczono 773,5 tys. złotych, a jedno zadanie nie może być droższe niż 38,6 tys. złotych. Poniżej lista wybranych projektów, nie podaję kwot i głosów, ponieważ są tutaj tylko projekty niebudowlane:

– Darmowe spływy i spacery z przewodnikiem w wakacje 2024,
– Wsparcie dla hospicjum perinatalnego (ul. Nowa),
– KastrAkcja: kastrujemy miejskie koty,
– Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi po Bydgoszczy,
– Wakacyjne bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 52 na trasie Błonie-Myślęcinek,
– Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 69 w dniu 1 listopada
– Zlot Zabytkowych Autobusów,
– Europejski Dzień Bez Samochodu,
– Kino plenerowe w Fordonie w wakacje 2024,
– Wakacyjne Kino przy Tężni / 6 lokalizacji w całej Bydgoszczy,
– Plenerowe Kino nad Balatonem na Bartodziejach,
– Letnie koncerty na Rynku w Starym Fordonie,
– Koncerty nad Kanałem Bydgoskim,
– Wakacje z Chemikiem – otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci,
– Objazdowy Dom Kultury w wakacje 2024,
– Avengersi nauki – warsztaty naukowe w klimacie MARVEL Avengers dla dzieci i młodzieży,
– Spektakl świetlny nad Kanałem Bydgoskim,
– Święto ulicy Jezuickiej. Pokaz ulicznej kultury ukraińskiej,
– Zakup 200 abonamentów do platformy Legimi przez WiMBP w Bydgoszczy,
– Ogólnorozwojowe zajęcia piłkarskie dla przedszkolaków, chłopców i dziewczynek, realizowane przez cały rok szkolny. Na obiektach BCS.

Piąty rok z rzędu do sprzedaży trafia duży kalendarz ścienny ze zdjęciami Bydgoszczy. Jak co roku zysk ze sprzedaży trafia na utrzymanie serwera, domen i innych drobnych napraw na Bydgoszcz w budowie

Zainteresował Cię ten artykuł?

Nie przegap kolejnych fotorelacji i informacji o bydgoskich inwestycjach. Zapisz się do newslettera (formularz obok) i bądź zawsze na bieżąco.

Codziennie o godzinie 18 otrzymasz powiadomienie o nowych wpisach.

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x