[Bydgoski Budżet Obywatelski] Wyniki 2022

[Bydgoski Budżet Obywatelski] Wyniki 2022

5 stycznia ogłoszono wyniki głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. W zakończonej właśnie 10. edycji mieszkańcy zdecydowali o podziale 16 mln złotych.

Bydgoski Budżet Obywatelski to swego rodzaju konsultacje społeczne, które pozwalają rozdysponować miejskie środki na mniejsze inwestycje. Dzięki temu władze miejskie wiedzą czego brakuje mieszkańcom na poszczególnych osiedlach. Początkowe edycje były zdominowane przez remonty w szkołach, później utwardzanie dróg i budowę parkingów. Przez lata zwiększany jest budżet do podziału. W kończącej się edycji było to 16 mln złotych.

Każda edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego to wieloetapowa konsultacja społeczna. Najpierw konsultowane są zasady, następnie mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły. Pomysły są później weryfikowane (między innymi pod względem kosztowym). W listopadzie zazwyczaj organizowane jest głosowanie, które trwa miesiąc.

W 2022 roku mieszkańcy zgłosili 760 projektów, a weryfikację przeszło 447. W dniach 15 listopada – 15 grudnia można było głosować na 257 projektów osiedlowych, 87 mikroprojektów osiedlowych, 20 projektów ponadosiedlowych, a także 83 projektów społecznych. Łącznie zagłosowało 21 126 osób, które oddały 71 tys. głosów (jedna osoba mogła głosować na kilka projektów). W ostatnich latach spadała liczba głosujących mieszkańców, w tym roku udało się przełamać trend, bo w głosowaniu wzięło udział o około 3000 osób więcej niż w 2021 roku.

Mieszkańcy wybrali 109 projektów do realizacji, z tego 60 to zadania inwestycyjne. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do realizacji w budżecie na 2023 rok. W projektach osiedlowych szczególnie rzuca się w oczy “modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni”. Nazwy pojawiają się na wielu bydgoskich osiedlach (na sześciu wygrały) i dotyczą naprawy zapadających się studzienek. Zadanie z którym nie radzi sobie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i wygląda na zorganizowaną akcję.

Zwycięskie projekty osiedlowe

Projekty osiedlowe muszą być realizowane na terenie jednego osiedla. Na ten cel przeznaczono 75% całego Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego tj. 12 mln złotych. 1/4 tych środków dzielona jest po równo na wszystkie osiedla, a 3/4 środków dzielone jest proporcjonalnie do liczby zameldowanych mieszkańców na terenie danego osiedla. Poniżej lista wybranych projektów z kosztem i wskazaniem osiedla gdzie będzie to realizowane:

 • ułożenie płyt ażurowych na ul. Łebskiej (odcinek od ul. Bruskiej do ul. Piaśnickiej) (Czyżkówko, 524 głosy) – koszt: 183,3 tys. złotych,
 • utwardzenie płytami ażurowymi oraz budowa chodnika przy ulicy Charzykowskiej (Czyżkówko, 99 głosów) – koszt: 183,3 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na Flisach (Flisy, 72 głosy) – koszt: 73,3 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na ulicach Śródmieścia (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 346 głosów) – koszt: 300 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na ulicach Wilczak-Jary (Wilczak-Jary, 149 głosów) – koszt: 170 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na Bielawach (Bielawy, 153 głosy) – koszt: 144,9 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na osiedlu Brdyujście (Brdyujście, 61 głosów) – koszt: 84,4 tys. złotych,
 • Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni na osiedlu Glinki-Rupienica (Glinki-Rupienica, 102 głosy) – koszt: 93,8 tys. złotych,
 • budowa boiska w parku (Flisy, 15 głosów) – koszt: 73,3 tys. złotych,
 • Budowa ścieżki i zazielenienie terenu na Kanałem Bydgoskim – okolice kładki (Miedzyń-Prądy, 302 głosy) – koszt: 215,6 tys. złotych,
 • Zdrowie i przyroda – wiata rowerowa dla dzieci (Miedzyń-Prądy, 237 głosów) – koszt: 215,6 tys. złotych,
 • Rewitalizacja chodników ul. Królowej Jadwigi (Okole, 61 głosów) – koszt: 171,8 tys. złotych,
 • Kontynuacja rewitalizacji Placu Chełmińskiego (Okole, 50 głosów) – koszt: 343,6 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Rewitalizacja stawów Osowa Góra – górny taras ul. Wielorybia (Osowa Góra, 232 głosy) – koszt: 471,8 tys. głosów,
 • Morski plac zabaw przy Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy (Wilczak-Jary, 94 głosy) – koszt: 170 tys. złotych,
 • Plac zabaw – Statek Piracki przy pl. Św. Wojciecha (Piaski, 85 głosów) – koszt: 97 tys. złotych,
 • Rewitalizacją boiska do siatkówki plażowej (Piaski, 85 głosów) – koszt: 97 tys. złotych,
 • Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych _ II etap (Smukała-Opławiec-Janowo, 431 głosów) – koszt: 79 tys. złotych,
 • Wyposażenie w sprzęt pływający oraz zatrudnienie pracownika na obiekcie “ORLIK WODNY” – ul. Szukalska 177 (Smukała-Opławiec-Janowo, 197 głosów) – koszt: 79 tys. złotych,
 • Nowoczesny, ogólnodostępny, miejski plac do gier i zabaw przy ul. Żmudzkiej 12 (Bartodzieje, 350 głosów) – koszt: 369 tys. złotych,
 • Nowy park na Bartodziejach – Głowackiego/Gajowa – ścieżka pieszo-rolkowo- rowerowa (Bartodzieje, 248 głosów) – koszt: 369 tys. złotych,
 • Trzy czytelnicze strefy relaksu dla wszystkich naszych czytelników oraz mieszkańców osiedla Bielawy / Powstańców Wielkopolskich 26 oraz plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy al. Powstańców Wielkopolskich (Bielawy, 160 głosów) – koszt: 19,3 tys. złotych,
 • Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Al. Powstańców Wielkopolskich na odc. Wyszyńskiego – prof.Romańskiego (Bielawy, 92 głosy) – koszt: 144 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Wyrównanie drogi od ul. Inwalidów do utwardzonego parkingu przy Inwalidów 19 (Bydgoszcz Wschód-Siernieczek, 376 głosów) – koszt: 87 tys. złotych,
 • Osłony przeciwhałasowe przy ul. Lewińskiego na nasypie estakady tramwajowej do Fordonu (Bydgoszcz Wschód-Siernieczek, 258głosów) – koszt: 173,6 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Dokończenie I etapu utwardzenia drogi osiedlowej nr 10- Wioślarska naprzeciwko Toru Regatowego (Brdyujście, 62 głosy) – koszt: 84,4 tys. złotych,
 • Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na LEŚNYM (Leśne, 238 głosów) – koszt: 226,6 tys. złotych,
 • Utworzenie miejsc integracji, nasadzenia zieleni i budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 20 (Leśne, 196 głosów) – koszt: 226,6 tys. złotych,
 • Zakup dla OSP Bydgoszcz-Fordon sprzętu pożarniczego wraz z pokryciem kosztów utrzymania (Nowy Fordon, 468 głosów) – koszt: 460,9 tys. złotych,
 • Dokończenie placu zabaw pomiędzy ulicą Trybowskiego i Sybiraków – os. Eskulapa (Nowy Fordon, 331 głosów) – koszt: 300 tys. złotych,
 • Nowe chodniki I Ścieżki Rowerowe od Przylesia do Tatrzańskiego, remont cząstkowy (Nowy Fordon, 260 głosów) – koszt: 460,9 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Remont ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej (Tatrzańskie, 119 głosów) – koszt: 250 tys. złotych,
 • Wykonanie progów zwalniających i wykonanie oświetlenia ulicznego przy SP nr 67 przy ulicy Kromera (Tatrzańskie, 109 głosów) – koszt: 268 tys. złotych,
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Geodetów, na odcinku od ul. Andersa do pętli autobusowej (Tereny Nadwiślańskie, 154 głosy) – koszt: 269 tys. złotych,
 • Utwardzenie płytami ażurowymi ulicy Korzeniowskiego i Góralskiej (Stary Fordon, 598 głosów) – koszt: 517,5 tys. złotych,
 • Rewitalizacja parku leśnego (Błonie, 172 głosy) – koszt: 239,9 tys. złotych,
 • Parking przy pętli autobusowej (Błonie, 88 głosów) – koszt: 239,9 tys. złotych,
 • “Tęczowy” integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (Górzyskowo, 212 głosów) – koszt: 242,2 tys. złotych,
 • Boisko wielofunkcyjne w parku przy Kossaka (Górzyskowo, 193 głosy) – koszt: 242,2 tys. złotych,
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw przy MDK nr 2 w Bydgoszczy ul. St. Leszczyńskiego 42 (Szwederowo, 247 głosów) – koszt: 300 tys. złotych,
 • Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Ugory poprzez wymianę oświetlenia ulicznego oraz utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych i doświetlenie przejść istniejących (Szwederowo, 119 głosów) – koszt: 359,1 tys. złotych,
 • Park Jagiełły – Rewitalizacja (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 151 głosów) – koszt: 480 tys. złotych,
 • Zieleń dla ulicy Augusta Cieszkowskiego (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 149 głosów) – koszt: 489 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Budowa osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 58 (Jachcice, 212 głosów) – koszt: 196,4 tys. złotych,
 • Zaprojektowanie i wykonanie toru sprawnościowego OCR (Glinki-Rupienica, 51 głosów) – koszt: 93,8 tys. złotych,
 • Wymiana nawierzchni ciągu pieszego między ulicami Karpacką i Beskidzką, wzdłuż budynku SP 56, doświetlenie go poprzez wymianę latarni, wyodrębnienie parkingu (Wzgórze Wolności, 250 głosów) – koszt: 219,3 tys. złotych,
 • Remont schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy (Wzgórze Wolności, 132 głosy) – koszt: 219,3 tys. złotych,
 • Modernizacja boiska MDK 1 (Kapuściska, 203 głosy) – koszt: 338 tys. złotych,
 • Strefa relaksu dla młodego i starszego-między pokoleniowo przy SP nr 28 (Kapuściska, 122 głosy) – koszt: 250 tys. złotych,
 • Nowa nawierzchnia alei przy ul. Noakowskiego (Kapuściska, 112 głosów) – koszt: 338,7 tys. złotych (sprawdzenie możliwości realizacji za dostępne środki),
 • Utwardzenie odcinka ul. Okólnej na oś. Łęgnowo Bydgoszcz (Łęgnowo, 118 głosów) – koszt: 161 tys. złotych,
 • Oświetlenie ulicy Toruńskiej od nr 388 do przejazdu kolejowego (Łęgnowo Wieś, 99 głosów) – koszt: 65,5 tys. złotych,
 • Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego przy ulicy Toruńskiej 187 (Łęgnowo Wieś, 52 głosy) – koszt: 65,5 tys. złotych,
 • Rozbudowa Centrum Sportowego Wyżyn przy SP nr 60 (Wyżyny, 194 głosy) – koszt: 443,1 tys. złotych,
 • FlowTrack Bydgoszcz przy al. Jana Pawła II (Wyżyny, 187 głosów) – koszt: 443,1 tys. złotych,
 • Remont chodnika ul. Równa od ul. Toruńskiej do ul. Strumykowej (Zimne Wody-Czersko Polskie, 36 głosów) – koszt: 65,9 tys. złotych,
 • Dokończenie oświetlenia ulica wewnętrznej – okolice ulicy Smoleńskiej (Zimne Wody-Czersko Polskie, 36 głosów) – koszt: 66 tys. złotych,

Zwycięskie mikroprojekty osiedlowe

Mikroprojekty osiedlowe to inwestycje o wartości nie większej niż 10 tys. złotych. W kończącej się edycji taką kategorię wprowadzono pierwszy raz. Na ten cel przeznaczono 2% całego Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej lista wybranych projektów z kosztem i wskazaniem miejsca gdzie będzie to realizowane:

 • Defibrylator automatyczny wraz z instalacją ogólnodostępny w wejściu ZS nr 16 w Bydgoszczy (Czyżkówko, 495 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Flisy, 61 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Wilczak-Jary, 174 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Górzyskowo, 488 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, 397 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Szwederowo, 523 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Łęgnowo, 71 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Starego Fordonu (Zimne Wody-Czersko Polskie, 24 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Bezpłatne przejazdy zabytkowym autobusem do Exploseum (Stary Fordon, 829 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Osiedlowe kino plenerowe (Miedzyń-Prądy, 431 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Kino plenerowe nad Kanałem Bydgoskim (Okole, 253 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Nowa wiata przystankowa na pętli autobusowej przy Rekinowej (Osowa Góra, 361 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Ławka studencka na placu św. Wojciecha (Piaski, 214 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Organizacja min. 4 wydarzeń na terenie UKS Smukała – koncert na wodzie, rodzinne zawody kajakowe, spotkanie sąsiedzkie, konkurs młodych talentów (Smukała-Opławiec-Janowo, 458 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Montaż dwóch ptasich wysp na Balatonie (Bartodzieje, 543 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Łąka kwietna na Powstańców Wielkopolskich (Bielawy, 292 głosy) – koszt: 9,3 tys. złotych,
 • Nasadzenia roślinności przy Lewińskiego (Bydgoszcz Wschód-Siernieczek, 270 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Festyn rodzinny – sąsiedzki – poznajmy się; gry i zabawy dla dzieci, poczęstunek oraz możliwość skorzystania z różnorodnego sprzętu pływającego. YKP Bydgoszcz (Brdyujście, 65 głosów) – koszt: 9,7 tys. złotych,
 • Sad Społeczny w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku (Leśne, 435 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Postawienie ławek z oparciem w rejonie dol. Śmierci – obręb 0394, dz. nr 13 i 14 (Nowy Fordon, 388 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Stacja do napraw rowerów przy Orliku (Tatrzańskie, 304 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Ławeczki i śmietniki przy ciągu pieszo-rowerowym na ul. gen. W. Andersa (Tereny Nadwiślańskie, 261 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Ławki z oparciem dla starszych mieszkańców. Ulica Stawowa pomiędzy rondami (Błonie, 597 głosów) – koszt: 9 tys. złotych,
 • Uzupełnienie zbiorów biblioteki osiedlowej na Jachcicach (Jachcice, 267 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Zamontowanie 6 ławek przy ul. Rozłogi, Cmentarna , Dobrzyńska (Glinki-Rupienica, 132 głosy) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Infrastruktura komunalna ( kosze na śmieci) chodnika z Zielonych Arkad do Parku Wolności (Wzgórze Wolności, 326 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Nasadzenie drzew przy ul. Wojska Polskiego/Szpitalnej (Kapuściska, 357 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Tablice informacyjne o osiedlowych zabytkach lub Mapa Osiedla Łęgnowo Wieś (Łęgnowo Wieś, każdy z projektów po 28 głosów, o realizacji zdecyduje głosowanie) – koszt: 10 tys. złotych,
 • Piłkarskie święto Wyżyn – festyn przy ulicy Glinki 79 (Wyżyny, 609 głosów) – koszt: 10 tys. złotych,

Zwycięskie projekty ponadosiedlowe

Projekty ponadosiedlowe dotyczą więcej niż jednego osiedla (opinię muszą wydać minimum trzy Rady Osiedli). Wartość inwestycji może wynieść nawet 1,39 mln złotych. Na ten cel przeznaczono 18% całego Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego tj. 2,78 mln złotych. Poniżej lista wybranych projektów z kosztem i wskazaniem miejsca gdzie będzie to realizowane:

 • Rewitalizacja nabrzeża Starego Kanału Bydgoskiego od V do VI Śluzy (2673 głosy). Szacunkowy koszt to 1,39 mln złotych.
 • Wielka Pętla Forodonu od ulicy Tatrzańskiej do Bora-Komorowskiego (2469 głosy). Szacunkowy koszt 1,39 mln złotych.

Zwycięskie projekty społeczne

Projekty społeczne są to zadania, które nie wymagają prac budowlanych. Można tutaj zgłaszać projekty dotyczące animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji i sporu. Na ten cel przeznaczono 5% całego Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a jedno zadanie nie może być droższe niż 38,6 tys. złotych. Poniżej lista wybranych projektów, nie podaję kwot i głosów, ponieważ są tutaj tylko projekty niebudowlane:

 • Kanał Kultura – koncerty nad Kanałem Bydgoskim,
 • Fordońskie Kino pod Chmurką – kontynuacja projektu z 2022,
 • KastrAkcja: kastrujemy miejskie koty,
 • Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi po Bydgoszczy,
 • Zlot Zabytkowych Autobusów,
 • Zielona Bydgoszcz – drzewa dla pierwszoklasistów, projekt ekologiczny,
 • Spektakl świetlny nad Kanałem Bydgoskim,
 • Zostań Turystą w Swoim Mieście 2,
 • Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country,
 • Bydgoskie Muzyczne Lato przy Spichrzach,
 • Potańcówki w Parku nad Kanałem Bydgoskim,
 • Wakacje z Chemikiem – otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci,
 • Aktywne Dzieciaki,
 • Integracyjna Świetlica Terapeutyczna To Ma Sens 2022,
 • Od fantastyki do nauki – warsztaty naukowe w klimacie Śródziemia dla dzieci i młodzieży,
 • Zakup książek z dużą czcionką, audiobooków dla dzieci i seniorów oraz regałów dla Filii nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz,
 • Objazdowy Dom Kultury – wakacyjne animacje dla dzieci w wakacje 2023,
 • Bydgoszcz czyta bez końca – druga edycja,
 • Plenerowe Kino nad Balatonem na Bartodziejach,
 • Rowerowa Bydgoszcz – rodzinne podróże rowerowe,
 • Piłkarskie Przedszkola (projekt rezerwowy).

Zainteresował Cię ten artykuł?

Nie przegap kolejnych fotorelacji i informacji o bydgoskich inwestycjach. Zapisz się do newslettera (formularz obok) i bądź zawsze na bieżąco.

Codziennie o godzinie 18 otrzymasz powiadomienie o nowych wpisach.

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  5 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy oceniany
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Anna
  Anna
  1 rok temu

  Rozumiem, że te projekty które mają dodatkowy opis np. na oś Szwederowo – Wybieg dla psów na skwerze Alojzego Bukolta (sprawdzenie realizacji za dostępne środki w uzgodnieniu z autorem projektu, Radą Osiedla i Urzędem Miasta) będą realizowanie po spełnieniu powyższego.

  Gal Anonim
  Gal Anonim
  1 rok temu

  A nie starczy pieniędzy z tężni, której ostatecznie nie będzie a wygrała poprzednie głosowanie? Chyba coś się znajdzie z tego pół miliona…

  Grzegorz
  Grzegorz
  1 rok temu

  Modernizacja elementów kanalizacji i remont jezdni X razy, czyli zadania zarządu dróg miejskich cedowanie na BBO?

  5
  0
  Would love your thoughts, please comment.x