[Konkurs na nazwę nowego osiedla] Wyniki

[Konkurs na nazwę nowego osiedla] Wyniki

Moderator Inwestycje kilka miesięcy temu zakończył proces scalania gruntów w rejonie ulic Rycerskiej, Świeckiej i Pomorskiej. Dzięki temu na dzisiaj zdegradowanych terenach poprzemysłowych zamieszka od 1200 do 1500 rodzin.

Obecnie na tych terenach stoi dawny dworzec towarowy, częściowo opuszczone hale dla pociągów, niedokończona budowa. Te rejony przyległe do Śródmieścia, które widać z nadjeżdżających pociągów z Warszawy, Gdańska, czy Torunia dzisiaj odstraszają. Inwestycja Moderator Inwestycje i kilku innych deweloperów w pobliżu powinny pozwolić rozpocząć proces rewitalizacji tej ciekawej okolicy.

Deweloper jeszcze nie podjął decyzji co do dokładnego zagospodarowania terenu. Na razie znane są tylko założenia mówiące o nawet 1500 mieszkań. Wiadomo też, że deweloper chce zachować budynek dawnego dworca, który stoi od strony ulicy Rycerskiej. Na pewno nie zostanie zachowana cała hala doklejowa do budynku dworca. Pierwsze prace budowlane mają się rozpocząć od strony ulicy Pomorskiej. Proces projektowania zajmie jeszcze kilka/kilkanaście miesięcy, jednak w połowie kwietnia inwestor zamierza ogłosić koncepcję inwestycji.

Od 15 lutego do 15 marca wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy mogli nadsyłać swoje propozycje nazwy nowego kompleksu mieszkaniowego, który deweloper Moderator Inwestycje planuje w rejonie ulicy Rycerskiej, Świeckiej i Pomorskiej. Nie było ograniczeń w liczbie propozycji, nazwa nie musiała nawiązywać do miejsca, ważne aby nie była powieleniem nazwy już istniejącej w Bydgoszczy inwestycji. W przypadku wystąpienia kilkukrotnie tej samej propozycji w konkursie brał udział pierwszy zgłaszający. Do wygrania był laptop o wartości do 2000 złotych.
Łącznie przez 4 tygodnie do organizatorów przysłano 327 maili, które zwierały prawie 2400 propozycji. Część propozycji musiała zostać wykluczona z powodu niezgodności z regulaminem, dlatego ostatecznie komisja konkursowa musiała wybrać spośród około 2020 propozycji.

Najczęściej pojawiały się trzy wątki tematyczne:
– związane z ulicą Rycerską, głównie osiedle Rycerskie (nadeszło kilkadziesiąt takich lub zbliżonych propozycji), ale również osiedle Zawiszy Czarnego, Rycerzy,
– związane z kolejarstwem – osiedle Stacyjkowo, Stacja Bydgoszcz, Peron, Semafor,
– związane z ornitologią – Bocianie Gniazdo, BociaNovo, Bocianowe, Zakątek Bociana, Przystanek Bociani.

Nie brakowało nazw angielskojęzycznych, nawiązujących do dawnego folwarku, który znajdował się w tym miejscu czy Londynka – osiedla z zabudowy szachulcowej, które stoi po sąsiedzku.
Wybór nie był łatwy, ale ostatecznie większością głosów została wybrana nazwa Osiedle BociaNowe. Nazwę jako pierwsza nadesłała Martyna Janicka.

Gratulacje dla zwycięzcy!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.