[Immobile K3] Wyniki prac archeologicznych

[Immobile K3] Wyniki prac archeologicznych

Prace ziemne przy budowie biurowca Immobile K3 przy placu Kościeleckich dobiegają końca. Wraz z pracami ziemnymi prowadzone były badania archeologiczne, ich wyniki zostały zaprezentowane w dniu 27-10-2016 na placu budowy. Korzystając z zaproszenie inwestora – firmy CDI Konsultanci Budowlani udało się również zejść do wykopu.

Plac budowy pierwszego w mieście biurowca klasy A zlokalizowany jest przy placu Kościeleckich, w miejscu w którym do niedawna znajdował się parking, a wcześniej dworzec i zajezdnia autobusowa. Obszar ten znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej ze względu na usytuowanie w rejonie dawnych fos: miejskiej i zamkowej, w niewielkiej odległości od wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego, a później średniowiecznego zamku bydgoskiego. Podczas spotkania zaprezentowano kilka planów miast (poniżej). Wynika z nich, że fosa zamkowa i miejska zostały zasypane pomiędzy 1774 a 1800 rokiem.
Badania archeologiczne przeprowadziło konsorcjum dwóch bydgoskich firm: “Aureus” Usługi Archeologiczne i Konserwatorskie Anna Retkowska oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Castrum Robert Grochowski.
Plac budowy został przebadany do głębokości około 6 metrów od obecnego poziomu ulicy. Odkryto zasypiska fosy zamkowej (z drewniano – kamiennymi reliktami konstrukcji starorzecza Brdy), fosy miejskiej (z drewnianym umocnieniem zachodniego stoku fosy oraz zlokalizowanymi w obrębie fosy urządzeniami hydrotechnicznymi), relikt drewnianego mostu lub grobli prowadzącego z miasta lokacyjnego w kierunku wyspy zamkowej (przecinający fosę miejską i zamkową), drewniane koryta odpływowe, drewniane rury kanalizacyjne, liczne pozostałości drewnianej i murowanej zabudowy oraz tysiące innych zabytków archeologicznych. Natrafiono na duże ilości mierzwy (rodzaj obornika) – kiedy dostaje się do niej woda, zapach jej okropny, do tego się klei. Jednak jej obecność to dla archeologa dobra wiadomość – świetnie zachowuje się w niej materiał organiczny – mówi archeolog Robert Grochowski.
Pozyskano 3663 fragmenty naczyń ceramicznych datowanych w większości na XVI-XVIII wiek – wiele z nich pochodzi ze słynnych niemieckich manufaktur – dopowiada archeolog Anna Retkowska.
Koniec prac archeologicznych na placu budowy nie oznacza ich całkowitego końca. Obecnie wyniki są opracowywane, konserwuje się wykopaliska, wszystkie prace powinny zakończyć się w ciągu pół roku. Pozyskano próbki drewniane, które na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie przejdą badania dendrochronologiczne. Pozwoli to na określenie wieku próbek z dokładnością do roku.
Latem media donosiły, że odkryto prawdopodobnie część grodziska, a wszystkie wykopaliska zostaną przewiezione do Biskupina w celu rekonstrukcji. Żadna z tych informacji się nie potwierdziła – natrafiono na pozostałości fosy zamkowej i miejskiej, a do Biskupina trafią tylko odkopane koryta, które przejdą tam 2-3 letnią konserwację. Wybór Biskupina do tego typu prac jest nieprzypadkowy, obecnie pracują tam najlepsi specjaliści z branży.

Dalsze prace budowlane będą mogły być prowadzone bez przeszkód. W przyszłym tygodniu mają się zakończyć prace ziemne. Płyta fundamentowa ukończona zostanie do końca przyszłego miesiąca, a w marcu prawdopodobnie osiągnięty zostanie poziom “0”. Stojący żuraw w rogu od strony ulicy Magdzińskiego ma wysokość około 34 metrów, drugi żuraw pojawi się na placu budowy w połowie grudnia, zmontowany zostanie w rogu od strony ulicy Długiej.

Lokalizacja bydgoskiego zamku, fos miejskiej i zamkowej naniesiona na współczesną siatkę ulic. Immobile K3 powstaje na działkach o numerach 12 i 13

 

Bydgoszcz w połowie XVII wieku

 

Plan Bydgoszczy z 1774 roku wykonany przez G.J. Gretha – widoczne pozostałości fos

 

Lokalizacja inwestycji na powyższym planie

 

Plan Bydgoszczy z 1800 wykonany przez Lindera – fosy zostały całkowicie zasypane

 

Lokalizacja inwestycji na powyższym planie

 

Pozostałości murowanego budynku gospodarczego z przełomu XVIII/XIX wieku z przebiegającą  przez niego drewniana rurą odpływową

 

Konstrukcje drewniane w południowej części badanego obszaru. Widoczna w środku palisada to prawdopodobnie karpnik służący do hodowli karpi

 

Drewniane koryto odprowadzające wodę i nieczystości

 

Podwójna, drewniana palisada w rejonie południowo-wschodniego narożnika wykopu

 

Pozostałości mostu lub grobli prowadzącego do grodu i zamku

Przyczółek mostu z każdej strony “wychodzi” poza działkę na której stanie biurowiec

 

Pucharek ze szkła szlifowanego, początek XIX wieku

 

Fragment  kamionkowego dzbana z „brodaczem”, ok. XVI w, import, Kolonia (południowo-zachodnie Niemcy)

 

Sosjerka porcelanowa, prawdopodobnie z manufaktury Wegeley, Berlin, poł. XVIII w.

 

Butelki apteczne, XVIII w.

 

Porcelanowa figurka dziewczynki, XVIII w.

 

Skórzany but damski, nowożytność

 

Kamienna kula armatnia, późne średniowiecze/nowożytność


Na koniec panorama z kontenera będącego biurem budowy

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x