Nie będzie remontu bulwarów nad Brdą?

Nie będzie remontu bulwarów nad Brdą?

Bydgoszcz od lat przedstawiana jest jako wzór miasta zgranego z rzeką. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej, remonty bulwarów nad Brdą, jedne z ciekawszych budynków w mieście lokowane przy rzece. Może się wydawać, że wystarczy kontynuować politykę przewracania rzeki miastu, w końcu wiele nie potrzeba. Niestety może się okazać, że remonty kolejnych odcinków bulwarów zostaną zastopowane na wiele lat. Chyba, że miasto zdecyduje się realizować inwestycje bez dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Większość najciekawszych budynków w mieście powstaje nad Brdą. Marina, biurowiec BRE (obecnie mBank) to realizacje wielokrotnie nagradzane, ale nad Brdą powstało kilka innych ciekawych budynków – Opera Nova, Nordic Haven, a wkrótce powstaną kolejne – Nordic Astrum, River Tower, przystań Lotto Bydgostii, lodowisko, biurowce Arkada Business Park. Wydaje się, że priorytetem powinno być połączenie tych inwestycji nowymi, równymi bulwarami, spacerujący pojawią się sami, w sporych ilościach. Niestety jak się okazuje może to być ciężkie w realizacji w najbliższych latach. Unia Europejska nie przeznaczyła na takie cele pieniędzy w obecnej perspektywie budżetowej (lata 2014-2020, rozliczenie projektów do końca 2023 roku). Jest jednak możliwość realizacji kolejnych remontów – realizacja bez dofinansowania z Unii Europejskiej lub wpisanie danych obszarów do Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje na ten temat kończą się w najbliższą niedzielę. Tutaj znajdziecie więcej informacji.

Pod koniec sierpnia otrzymałem obszerną odpowiedź na pytanie o kolejne remonty bulwarów z biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej. Otrzymałem jeden e-mail z odpowiedziami od dwóch osób, zamieszczam je w całości. Pogrubienie moje.

Szanowny Pan

Krystian Dobosz

bydgoszczwbudowie@gmail.com

W odpowiedzi na wystosowany przez Pana wniosek o udostępnienie informacji w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia Wydziału Zintegrowanego Rozwoju.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Funduszy Europejskich Miasto nie planuje obecnie projektu dofinansowanego ze środków UE, którego zakres dotyczyłby remontu lub budowy bulwarów wzdłuż Brdy. Spowodowane jest to faktem, iż w obecnej perspektywie Unii Europejskiej brak jest możliwości sfinansowania przedsięwzięć polegających wyłącznie na budowie lub przebudowie  nabrzeży w celach rekreacyjnych.

Ponadto Wydział Funduszy Europejskich informuje o trwających obecnie konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W ramach przedmiotowych konsultacji powstanie propozycja wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji. Nie jest wykluczone, że w ramach przyjętego w konsekwencji Gminnego Programu Rewitalizacji, definiującego projekty rewitalizacyjne, zrealizowane zostaną częściowo bulwary nad Brdą.

z poważaniem
Rafał Rospenda

Druga, obszerniejsza odpowiedź:

W związku z pismem z dnia 17 sierpnia br. dotyczącym wniosku Pana Krystiana Dobosz o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej remontu/budowy bulwarów wzdłuż Brdy, poniżej przekazuję informacje będące w dyspozycji Wydziału Zintegrowanego Rozwoju:

– W “Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” ujęty jest Program “Bydgoszcz na fali” zawierający przedsięwzięcia i zadania służące zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów nadbrzeżnych całego Bydgoskiego Węzła Wodnego, w tym wskazanie we wniosku odcinków Brdy. Zadania zapisane w dokumencie zostały zaplanowane do realizacji w długoletnim horyzoncie czasowym i będą wdrażane sukcesywnie, w oparciu o możliwości finansowe miasta i możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

W ramach projektu “Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” przygotowane zostały do realizacji (tj. przygotowana dokumentacja projektowa, ostateczne pozwolenie na budowę) dwa odcinki bulwarów lewobrzeżnej Brdy:

  • odc. IV – od mostu Bernardyńskiego do PKS w tym: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakoźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,
  • odc. VI – od PKS do mostu Pomorskiego w tym: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW “Łuczniczka”, przy blokach SM “Budowlani”), przed kładką pieszą siłownia plenerowa.

w planie inwestycyjnym budżetu miasta na 2016 rok (Uchwała Nr XXIII/396/15 RMB z dnia 30 grudnia 2015 r. z późń. zm.) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bydgoszczy (Uchwała Nr XXIII/397/15 RMB z dnia 30 grudnia 2015 r. z późń. zm.) ujęte są przedsięwzięcia:

  • Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy (ostateczny zakres rzeczowy zadania uzależniony będzie od pozyskania dofinansowania na realizację zadania),
  • związane z zagospodarowaniem terenów przyległych do prawobrzeżnej Brdy na odcinku od Trasy Uniwersyteckiej do Mostu Pomorskiego:

       – Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego (przy ul. Toruńskiej w sąsiedztwie hali “Łuczniczka”) (planowane lata realizacji 2014-2017)

       – Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 (planowane lata realizacji 2015-2018).

 

We wrześniu br. rozpoczną się prace związane z konstruowaniem planu inwestycyjnego na 2017 roku, w ramach których możliwe będzie skonkretyzowanie działań związanych z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów przybrzeżnych Brdy.

 

Dyrektor wydziału

Grzegorz Boroń

Wydaje mi się, że są nikłe szanse na remonty bulwarów bez otrzymania funduszy unijnych. Kiedy nie wiadomo czy i ile będzie pieniędzy na dofinansowanie inwestycji w kolejnym budżecie Unii Europejskiej mało zasadne wydaje się wydawanie pieniędzy na projekty w 100% finansowane przez miasto. Szczególnie, że nie wiadomo czy budżet miasta pozwoli na wszystkie inwestycje na które możliwe jest dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Stan bulwarów, które będą w pierwszej kolejności remontowane częściowo widać na poniższych zdjęciach

Przy widocznym bloku ma stanąć siłownia plenerowa, a po prawej plac zabaw

Bydgoszcz była przez lata wzorem jak miasto powinna żyć z rzeką. Jednak ostatnio mam wrażenie, że się to zmienia, przynajmniej ze strony miasta. Najpierw zabetonowano kawałek Brdy w najwęższym jej miejscu (scena przy Operze) teraz okazuje się, że z kolejnymi remontami bulwarów może nie być już tak łatwo. Oby w mieście było jak najwięcej prywatnych inwestorów (Nordic Development odpowiedzialny za budowę Nordic Haven oraz Nordic Astrum, KWK Construction budujący River Tower), którzy przynajmniej fragmentami remontują, bądź będą remontować bulwary obok ich inwestycji.
Obecnie za wzór można stawiać Wrocław gdzie w ostatnich latach wyremontowano kilka kilometrów bulwarów. Dzięki remontom w te miejsca wróciło życie (większość zdjęć robiona wcześnie rano, dlatego nie widać na nich ludzi ;)). Poniżej zamieszczam kilkanaście zdjęć nowych bulwarów we Wrocławiu:


We Wrocławiu wróciło życie na bulwary podobnie jak u nas na Wyspie Młyńskiej. Oby miasto nie zaprzepaściło szansy na ściągnięcie tłumów nad Brdę, których może być jeszcze więcej dzięki kilku trwającym lub wkrótce się rozpoczynającym inwestycjom biurowym, mieszkaniowym i sportowym zlokalizowanych przy brzegu Brdy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x