niedziela, 17 Listopad 2019

[Schronisko dla zwierząt] Prace wykończeniowe

Bydgoskie schronisko dla zwierząt wkrótce wzbogaci się o nowy budynek. Trwają właśnie prace wykończeniowe.

Schronisko dla zwierząt znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej, przy granicy Bydgoszczy. Istniejący budynek powstawał etapami od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Obiekt zbudowano na rzucie prostokąta. Na parterze znajdują się boksy dla psów i kotów, a także pomieszczenia techniczne.

Istniejący obiekt nie jest w złym stanie technicznym. Przed przystąpieniem do projektowania rozbudowy wykonano ocenę jego stanu technicznego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w stanie fundamentów, ścian i dachu. Inaczej było w przypadku drewnianego stropu, który jest wyraźnie ugięty i spękany. Jednak ugięcie stropu nie przeszkadza w planowanej rozbudowie. Zalecono jedynie odciążenie stropu. Nie było konieczności rozbiórki.

Jednak istniejący budynek był zbyt mały dla potrzeb schroniska. Dlatego Urząd Miasta zdecydował się rozbudować obiekt. W ubiegłym roku odbyły się dwa przetargi na generalnego wykonawcę. Udało się go wybrać jesienią. Została nim firma Bydgosta.

Parametry budynku

Nowa część budynku będzie spełniała różne funkcje. W środku powstają pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, pralnia, szpital weterynaryjny wraz z przyległą do niego recepcją, a także salą edukacyjną. Na piętrze projektant przewidział pomieszczenia biurowe.

Teren schroniska usytuowany jest na zróżnicowanym obszarze, różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem terenu wynosi około 20 metrów. Aby zrealizować inwestycje wykonawca musiał zniwelować teren. Konieczne było również wycięcie pięciu drzew. W zamian za to na terenie musi się pojawić 15 nowych roślin (po sześć dębów i brzóz oraz trzy lipy).

Obecny budynek ma niemal 600 m2 powierzchni, po rozbudowie powierzchnia wyniesie około 1000 m2. Po zakończeniu inwestycji będzie możliwe prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzieci będą mogły się nauczyć opieki nad zwierzętami oraz dowiedzieć jak powinno się je traktować, jak reagować w przypadkach niehumanitarnego ich traktowania, a także jak zapobiec takim zachowaniom.

W pobliżu rozbudowywana jest ulica Grunwaldzka. Dzięki temu w ramach budowy schroniska konieczne jest zbudowanie nowej drogi dojazdowej. Ta powstanie od strony ulicy Zalew. Powstaną również dojścia piesze, plac manewrowy, a także parking dla 30 samochodów.

schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy
Wizualizacja obiektu. Źródło: UMB

Projekt przygotowało biuro P.H.U. Trans – Pracownia Projektowa. Budowę realizuje firma Bydgosta. Prace powinny się zakończyć do końca tego roku. Inwestycja będzie kosztowała około 3 mln złotych.

[Schronisko dla zwierząt] Drugi przetarg na budowę

Drugi raz ogłoszono przetarg na rozbudowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Grunwaldzkiej. Inwestycja obejmie między innymi przebudowę i rozbudowę budynku schroniska, budowę nowego ogrodzenia oraz placów manewrowych.

Bydgoskie schronisko dla zwierząt znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej, przy granicy miasta. Budynek schroniska powstawał etapowo od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Zbudowano go na rzucie prostokąta. W parterze obiektu zlokalizowano zamknięte boksy dla psów i kotów oraz pomieszczenia techniczne, na piętrze znajduje się przestrzeń poddasza nieużytkowego. Do budynku przylegają zadaszone boksy otwarte.

Przed rozpoczęciem przebudowy wykonano ocenę stanu technicznego zabudowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w stanie fundamentów, ścian i dachu. Inaczej było w przypadku drewnianego stropu, który jest wyraźnie ugięty i spękany. Jednak ugięcie stropu nie przeszkadza w planowanej rozbudowie. Projektant zalecił jedynie odciążenie stropu. Budynek nie będzie rozbierany. Częściowo rozebrany będzie jedynie płot wokół schroniska.

W rozbudowanym obiekcie planowane jest zlokalizowanie pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych, pralni, szpitala weterynaryjnego wraz z przyległą do niego recepcją oraz salą edukacyjną. Na piętrze znajdą się pomieszczenia biurowe. Projektowany budynek będzie połączony z istniejącym. Wokół planowana jest budowa drogi dojazdowej, placu manewrowego, miejsc postojowych, będą również dojścia piesze.

Teren schroniska usytuowany jest na zróżnicowanym obszarze, różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem terenu wynosi około 20 metrów. Aby wybudować nowy obiekt konieczna będzie niwelacja części działki. Planowane jest wcięcie się w stok wzgórza przy którym projektowany jest budynek oraz wykonanie nasypów w miejscu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego oraz placu manewrowego.

Wokół schroniska powstanie nowe ogrodzenie, nie planuje się montażu nowej bramy i furtki na teren. Konieczne będzie wycięcie pięciu drzew, wszystkie z powodu kolizji z inwestycją. Dosadzone będą nowe drzewa, łącznie 15 sztuk (po sześć dębów i brzóz oraz trzy lipy).

Obecny budynek ma niemal 600 m2 powierzchni, po rozbudowie powierzchnia wyniesie około 1000 m2. Przybędzie 12 miejsc postojowych. Po zakończeniu inwestycji będzie możliwe prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzieci będą mogły się nauczyć opieki nad zwierzętami oraz dowiedzieć jak powinno się je traktować, jak reagować w przypadkach niehumanitarnego ich traktowania oraz jak zapobiec takim zachowaniom.

Za projekt rozbudowy odpowiada firma P.H.U. Taros – Pracownia Projektowa z Gdańska. Oferty w przetargu przyjmowane są do piątku 14 września. Jest to drugie podejście do inwestycji. Pierwszy przetarg odbył się w czerwcu i lipcu, został jednak unieważniony z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców. Jeśli tym razem uda się rozstrzygnąć przetarg to budowa ma się zakończyć do 31 grudnia 2019 roku. Jej koszt wyniesie około 1,5 miliona złotych.Podaj poprawny adres mailowy jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na swoje pytanie.
Chcesz wysłać załącznik? Napisz bezpośrednio: bydgoszczwbudowie@gmail.com