wtorek, 20 Sierpień 2019

[Wiadukt na Wojska Polskiego] Sierpień 2016

Rozpoczął się długo oczekiwany remont wiaduktu południowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego (nad alejami Jana Pawła II). Obecnie trwają prace rozbiórkowe. W poprzednim wpisie z 11 lipca (klik), w którym pokazałem stan wiaduktu przed remontem, anonimowa osoba zostawiła komentarz z kilkoma ciekawymi uwagami odnośnie błędnego wykonywania zapisów przetargu przez firmę Gotowski. W ostatnim tygodniu otrzymałem odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, którą zaprezentuję w dzisiejszym wpisie.

Jeśli ktoś ma wątpliwości jaka to budowa


Po publikacji poprzedniego wpisu wysłałem do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej trzy pytania:

  1. Czy wykonawca zamontował tablice informacyjne dotyczące czasowej organizacji ruchu minimum na tydzień przed rozpoczętymi pracami? Jeśli tak to w którym dniu zamontowano te tablice informacyjne?
    Pytanie zadałem ze względu na komentarz anonimowej osoby pod wpisem z lipca (klik): „Podobnie ma się sprawa z tzw. „tablicami prezydenckimi” o inwestycji, które (o ile w ogóle), to pojawiły się również nie w terminie wymaganym oficjalnie (tj. 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac inwestycyjnych).” Nie jestem jednak pewien czy dobrze zrozumiałem określenie „tablice prezydenckie”.
  2. Czy i kiedy zostanie przestawiona tablica informacyjna na wysokości sklepu Piotr i Paweł (jezdnia północna w kierunku centrum) ustawiona niezgodnie z Zarządzeniem Nr 354/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 roku?
    Pytanie zadałem, ponieważ początkowo osoby odpowiedzialne za ustawianie znaków ustawił znak w ten sposób:

    Zdjęcie pojawiło się na forum skyscrapercity.com
  3. Dlaczego tymczasowy przejazd przez tory tramwajowe nie jest wykonywany zgodnie z SIWZ? Wykonawca zastosował inną (tańszą) technologię – przejazd wykonany z płyt betonowych. Załącznik 9 do SWIZ zakładał wykonanie wyżej wymienionych przejazdów z asfaltu: „W związku z tym wysokość szyny wzrośnie z 15 cm na 18 cm przez co będzie można zmodyfikować konstrukcję przejazdów na: 4 cm warstwa ścieralna, 6 cm warstwa wiążąca i 8 cm warstwa podbudowy tłuczniowej. (podbudowa tłuczniowa ma być nowa).

Na wyżej zadane pytania otrzymałem poniższą odpowiedź (w kwadratowych nawiasach oznaczyłem które zdania odnoszą się do którego pytania):

W odpowiedzi na Pana maila z dnia 11.07.2016 r. dotyczącego przebudowy wiaduktu na ul. Wojska Polskiego, pragnę poinformować , że [3] dokonano zmiany konstrukcji przejazdu przez torowisko tramwajowe w celu utrzymania ciągłości ruchu zarówno kołowego jaki tramwajowego. Podczas wykonywania przejazdu przez torowisko z prefabrykowanych płyt betonowych, ruch tramwajowy nie został wstrzymany, a utrudnienia związane z ruchem kołowym miały charakter chwilowy. Na okoliczność zmiany technologii wykonania przejazdów został sporządzony stosowny protokół zmniejszający koszt inwestycji. Powyższe działania miały na celu zmniejszenie odczuwalnych utrudnień związanych z wykonaniem prac przygotowawczych dla rozpoczęcia robót zasadniczych objętych kontraktem.
[1] Nadmieniamy, że Tymczasowa Organizacja Ruchu została podzielona na dwa podetapy: 1-wykonanie czasowej organizacji ruchu dla budowy przejazdów przez torowisko tramwajowe oraz 2-wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania remontu wiaduktu. Docelowa Tymczasowa Organizacja Ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z projektem i  warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
[2] Tablica informacyjna na wysokości sklepu „Piotr i Paweł” została przestawiona i ustawiona przy zachowaniu skrajni dla drogi rowerowej.
 
Pozdrawiam
Krzysztof Bonk
Inspektor Nadzoru

 
Odnośnie pytania nr 2 na poniższym zdjęciu widać, że nie ma żadnego znaku w skrajni drogi rowerowej (nie mam zdjęcia z przodu)

bydgoszcz dk5 jana pawła ii przebudowa remont wiadukt wojska polskiego wyżyny wzgórze wolności zdmikp

Pozostałe inwestycje

Line


Podaj poprawny adres mailowy jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na swoje pytanie.
Chcesz wysłać załącznik? Napisz bezpośrednio: bydgoszczwbudowie@gmail.com